Menu

TID TIL VAGTSKIFTE I TINGKLUBBEN

image De 2 nye æresmedlemmer Paul J. Larsen og Børge Karlsen.
13. juni 2021 kl. 10:29
Karina Andersen afløser Paul Jørn Larsen i spidsen for præsidiet

20 år har Paul Jørn Larsen siddet i præsidiet i Tingklubben i KFUM's Boldklub, heraf de seneste 12 som formand.

Men nu er det slut, på generalforsamlingen i klubhuset blev hvervet givet videre til Karina Andersen, som her har været menigt medlem af præsidiet. Her overtages hendes plads af Jørgen Stephansen, mens Flemming Jensen afløser Børge Karlsen. Sidstnævnte bliver ny møntmester-kontrollant i stedet for sygemeldte Ib Meinert.

I sin sidste beretning hæftede Paul Jørn Larsen sig bl.a. ved, at

Covid19 med efterfølgende restriktioner og nedlukninger også havde ramt de populære bankospil. Tingklubben nåede at holde syv bankospil i foråret 2020, senere måtte også denne aktivitet indstilles, men det er tanken, at bankospillene vender tilbage i slutningen af året.

Et 50+ arrangement er ligeledes blevet aflyst, men det er tanken at stable et nyt på benene i efteråret.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt med 108 betalende medlemmer i Tingklubben.

På klubbens generalforsamling blev der overført 20.000 kr. fra Tingklubben, der siden starten i 1983 i alt har doneret over en halv million kroner til KFUM's Boldklub.

Præsidiet har på sit seneste møde vedtaget at ændre proportionerne for uddeling af penge.

Fremover kan moderklubben sende en anmodning med ønsker om tilskud, det kan være en rejse for et ungdomshold, forbedringer på anlægget såvel inde som ude, eller andre ting der presser sig på.

- Til slut vil jeg sige tak til såvel vores klub  or mange gode oplevelser. Tak til præsidiet for godt samarbejde gennem alle årene og tak til alle jer medlemmer der stadig bakker op om KFUM, sagde Paul Jørn Larsen.

KFUM's formand, Allan Markussen, deltog i generalforsamlingen, og han kunne fortælle, at bestyrelsen har udpeget Paul Jørn Larsen og Børge Karlsen som æresmedlemmer i klubben.