Menu

Læs bestyrelsens debatindlæg

image
11. februar 2019 kl. 16:45
Kunstgræs for begyndere

Nu blusser debatten om kunstgræsbaner i Roskilde igen op. Eller rettere: Nu føler Carsten Reinholt & Co. i HVB sig snydt for endnu engang at få tilført flere skattekroner til de i forvejen overvældende skatteyderbetalte lokale- og banefaciliteter i Himmelev.

Vi har egentlig hverken lyst eller behov for at blande os i debatten, men føler os nødsaget til det, da KFUM åbenbart nu skal bruges som Carstens vigtigste argument i en sag der, vurderet på et sagligt og dokumenteret grundlag, slet ikke burde være der.

At det nu er KFUM’s tur til at være Carstens ”hovedfjende” er tankevækkende, men desværre ikke overraskende. Hidtil har det været kommunen, FC Roskilde, Roskilde Pigefodbold m.fl. der har følt Carstens vrede når han ikke har fået alt han pegede på og på den måde han ville have det, nu er det så os.

Vi har måttet læse Carstens debatindlæg med HVB som afsendere og senest Dagbladets spalteplads til et lille PR-stunt på kunstbanen i Himmelev og bliver nu også spammet med diverse usaglige Facebook-opslag. Vi ser os derfor nødsaget til at bidrage med de konkrete fakta som Carsten bevidst udelader, fordi han godt ved de at netop fakta vil tale hans imod hans ”sag”.

Vi konkurrerer gerne på fodboldviden og –resultater, men når det kommer til fakta-fordrejning, tal-manipulation og fortielser, så lægger vi os fladt ned. Her går sejren suverænt til Carsten Reinholt.

For nye læsere vil det være på sin plads indledningsvist at fastslå, at Fodbold-Roskilde i denne sag står sammen om, og støtter, forvaltningens indstilling og politikernes prioritering af kunstgræsbaner.

HVB’s formand Carsten Reinholt har selv valgt at stå udenfor fodboldfællesskabet i Roskilde og ikke samarbejde med kommunens øvrige fodboldklubber.

Dette indlæg er således med KFUM som afsender, men vores holdning til kommunens prioritering er afstemt med, og deles af, bestyrelserne i Svogerslev BK, FC Roskilde og Vindinge IF der udgør de øvrige klubber der har været nævnt i debatten.

Carsten og HVB forsøger at gøre fordelingen af kunstgræsmidler til noget der alene handler om antallet af spillere, velvidende at sandheden er meget mere nuanceret. Det er den sandhed vi gerne vil indvie alle i.

Fascinerende er det dog, at Carsten i sin optælling af fodbold-ben nu inddrager Roskilde Pigefodbold. Det er en kovending ingen af os havde set komme, men kun glædeligt hvis det er pigefodbolden der kan være med til at åbne Carstens øjne for at der rent faktisk også spilles fodbold udenfor HVB. Der er som bekendt en første gang for alt. Dette er så første gang Carsten kan bruge Roskilde Pigefodbold, som han hidtil har bandet og ønsket langt væk, til noget som helst.

Men lad os nu komme til fakta:

Diskussionen er for HVB’s vedkommende alene et vinter-problem.  I forår/sommer/efterår råder HVB over imponerende 8 fulde 11-mandsbaner. I KFUM har vi 4 (inkl. kunstbaner). Fodbold er os bekendt ikke en vintersport, men i høj grad noget der spilles hele året.

Udfordringen er at KFUM kun har mulighed for at udvide banekapaciteten med en kunstbane, da det er den eneste banetype der giver den nødvendige dispensation ift. brandveje på et i forvejen meget komprimeret areal.

HVB har 1087 aktive medlemmer og Roskilde Pigefodbold 335. En del af disse deles om en kunstbane.

KFUM har 656 aktive medlemmer og Vindinge IF 230 som deles om kunstgræstid. KFUM tilbyder samtidig kunstgræstid til andre klubber i Roskilde, herunder også Roskilde Pigefodbold.

Roskilde kommune har indgået et partnerskab med fodboldens hovedforbund DBU og KFUM har (ligesom FC Roskilde) en DBU-licens som kun 38 klubber i Danmark har. For at opfylde licens-kravene er træningsmængden og –intensiteten langt højere og turneringsopstarten langt tidligere end i en breddeklub (I 2019 er turneringsopstart 3. marts).

HVB har ingen licens, intet partnerskab med DBU/Roskilde kommune og intet krav til hverken træningsmængde, -intensitet eller tidlig turneringsstart (i 2019 er turneringsstart medio april).

For at sikre talentudvilklingen i Roskilde driver KFUM sammen med FC Roskilde et DBU-Topcenter på KFUMs anlæg.

HVB har intet topcenter og ingen talentudviklingsprogrammer.

KFUM åbner med anlæggelse af en ny kunstbane op for et samarbejde med Vindinge IF for at imødekomme behovet derfra, ikke mindst i lyset af den forventede befolkningsudvikling i Vindinge de kommende år.

HVBs anlægsprojekter finansieres som hovedregel af Roskilde kommune/skatteyderne. Indenfor de senere år omfatter disse bl.a. nyt klubhus til millioner og et boldhus til mange hundrede-tusinder.

KFUMs anlægsprojekter finansierer vi som hovedregel selv, indenfor de senere år bl.a. klubhusudvidelse (1.sal), tribuner, boldhuse og lysanlæg.

HVB kræver nu, at Roskilde kommune/skatteyderne endnu engang skal til lommerne og dirigere 7-8 mio. til etablering af endnu en kunstgræsbane i Himmelev.

I KFUM har vi i stedet bedt om et tilskud på 3,5 mio. til nøjagtigt samme projekt. Forskellen er bare, at vi selv tilbyder at betale de sidste 3,5 mio. samtidig med at vi giver gratis råderet til Vindinge IF.

Det er det yde/nyde begreb som kendetegner alt hvad vi laver i KFUM.

Vi vil lade fakta tale for sig selv og lade læseren lave matematikken.

Så kære Carsten: Jo, vi vil gerne spare penge. Det tror vi faktisk også Roskilde kommune gerne vil.

At betale en ny kunstbane samtidig med at man renoverer den der er der i forvejen er efter vores beregning bare ikke at spare penge, det er derimod at bruge flere.

At spare penge er at give til nogle der gerne vil være med til at betale regningen, det tror vi godt politikerne kan regne ud.

Vi anerkender dit forsøg, men forvaltningen og politikerne er for kloge til at lade sig manipulere af dit spin.

I KFUM kan vi også sagtens invitere udvalgsformanden og fylde en kunstbane med hundredevis af børn og unge. Det kan de i øvrigt også i Svogerslev og i FC Roskilde. Vi tror bare ikke på, at det er en forestilling politikerne gider se. Men tager vi fejl er her en åben invitation på vegne af os alle.

Den nuværende beslutning og prioritering om etablering af nye kunstgræsbaner bygger på et oplyst, sagligt og velargumenteret grundlag der både tager hensyn til udvikling og økonomi.

Man får ikke altid bare fordi man råber højst og længst, skriver vrede læserbreve og  Facebook-opslag, isolerer sig og arrangerer skuespil for de folkevalgte.

Man får fordi man giver. Fordi man har et dokumenteret behov og fordi man samarbejder og udvikler. Det er det vi gør i KFUM og det er det de gør i Svogerslev.

Og det er lige præcis derfor de næste kunstgræsbaner etableres der.

 

Bestyrelsen i Roskilde KFUM