Menu

Klubbens organisation og administration

Klubbens administrative opgaver

 • Kontakt DBU og DBU Sjælland
 • Medlemsregistrering
 • Medlemskartotek
 • Indhentning af børneattester

Økonomi

 • økonomi
 • betalinger
 • bogføring
 • fakturering af sponsor

Kontingent

 • Kontingentopkrævning
 • Restanceopkrævning
 • Spillercertifikater

Alsidig

 • Halfordeling
 • flytning af kampe
 • banefordeling kampe
 • Nøgler mv.

Hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver fremgår af bestyrelsesoversigten