Menu

Trivsel

I KFUM's Boldklub Roskilde lægger vi stor vægt på trivsel. 

Trivselsplan for KFUM's Boldklub

Formål Vores mål er, at alle børn i klubben føler sig som en del af holdet og en del af klubben - og at ingen børn skal vælge fodbold fra, fordi de ikke trives. Fællesskabet skal være for alle.

Målgruppe Denne handlingsplan gælder for børn, trænere, bestyrelse og forældre. Vi forventer, at alle i klubben aktivt medvirker til at skabe god trivsel i vores klub.

Klubbens mål er:

  • At klubben får en fælles holdning til trivselsarbejdet
  • At alle involverede i klubben tager ansvar i arbejdet for at styrke fællesskabet og en bedre trivsel
  • At fastholde fokus på og arbejde med trivsel - også på sigt
  • At udvikle klubkulturen med fokus på høj tolerance, plads til forskellighed og omsorg for hinanden

Klubben forståelse af fællesskab er:

  • Alle børn i klubben skal føle sig som værdifulde deltagere i fællesskabet
  • Et godt fællesskab i klubben er med til at forebygge, at nogle børn ikke trives
  • Fællesskab skaber holdånd
  • Et fællesskab passer ikke sig selv - vi skal arbejde aktivt med det

Modtagelse af nye spillere og trænere Nye spiller, trænere og forældre skal føle sig velkommen i vores klub.