Menu

KOMMUNALT BUREAUKRATI FORSINKER KFUM'S NY KUNSTGRÆSBANE

image Årets leder "købmanden" Michael Jørgensen og formand Allan Markussen
Leon Andersen
27. februar 2020 kl. 09:33
Men ellers kunne formanden på generalforsamlingen berette om gode resultater og solid økonomi

For ikke mange måneder siden kunne ledelsen i KFUM's Boldklub stille medlemmerne i udsigt, at den ny kunstgræsbane bag klubhuset - med forbehold for vintervejrets luner - i bedste fald kunne blive indviet i midten af april.

Det bliver der ikke tale om, og lige nu er der vist ingen, som tør komme med et kvalificeret bud på, hvornår banen kan tages i brug.

I sin beretning på generalforsamlingen lagde formanden, Allan Markussen, ikke skjul på, hvem der efter ledelsens opfattelse er skyld i forsinkelsen. KFUM er nemlig blevet bedt om at foretage de samme målinger af jorden, som klubben har foretaget og afleveret for over et år siden.

- Vi er havnet midt i et bureaukrati, som er uklædeligt for Roskilde Kommune. Her verserer sagen mellem fem forskellige afdelinger, som hver stiller sine krav, og som ikke taler sammen indbyrdes, sagde Markussen.

Ellers var hans beretning præget af tilfredshed med de sportslige resultater og med økonomien i klubben.

- Vi har en plan, som vi følger, med en rød tråd for alle årgange. Vi definerer KFUM som en udviklingsklub, der har valgt side til fordel for eliten. Men vi har samtidig truffet valget med respekt for vores fundamentale værdier, således at den særlige KFUM-ånd er bevaret. Der er plads i fællesskabet til alle, og vel at mærke for alle, som yder. Og det gør vi i den grad her i klubben, lød det videre i beretningen.

Formanden fastslog, at klubbens økonomi er stærkere end nogen sinde.

Det er der også brug for, bl.a. fordi der som led i den sportslige satsning aldrig er anvendt så mange penge på trænere og på uddannelse af trænere som i dag.

Økonomiansvarlig Iben G. Madsen præsenterede regnskabet. Efter hans opfattelse er klubben presset på udgiftssiden på grund af den markante satsning som såkaldt semi-eliteklub, hvilket også omfatter DBU-licens og driften af et Topcenter for de yngste ungdomsårgange.

Regnskabet viser et underskud på 33.000 kr., hvlket dog isoleret set, ifølge Iben, ikke udgør noget problem. Klubbens egenkapital lyder på næsten 1,3 millioner.

På et spørgsmål fra salen oplyste formanden, at Henrik Lund nu ikke skal kæmpe ene mand i arbejdet med at skaffe sponsorer.

Bestyrelsesmedlem Palle Olsen får nu også sponsorerne som arbejdsområde i en periode, hvor der umiddelbart burde være mulighed for at øge indtægterne. Byens anden større fodboldklub er ramt af voldsomme problemer, sportsligt og økonomisk, og det kunne vel tænkes, at der findes virksomheder, som hellere vil "investere" i en klub, der har stor fremgang, end i en klub, hvor pilen peger den modsatte vej.

Årets leder- trænerpokal tilfaldt Michael Møller som anerkendelse for hans store indsats, dels med driften af kiosken i klubhuset, dels i klubben som helhed. I øvrigt kommer kiosken inden længe til at lyde det officielle navn Café Finten, og det vil formentlig være synligt i forbindelse med standerhejsningen 14. marts.

Til bestyrelsen var der genvalg af Sanne Andersen, Aksel Holmbøge, Martin Degn og Finn Strand Hansen. Derimod ønskede Iben G. Madsen ikke at fortsætte, så bestyrelsen fortsætter sit virke med ét medlem færre.

Kun omkring en snes medlemmer var til stede på generalforsamlingen, og bestyrelsen udgjorde halvdelen.

- Jeg vælger at tage det som udtryk for, at der egentlig er godt styr på klubben, og at der ikke ligefrem er noget oprør, som ligger og ulmer, fastslog formanden, før han indledte sin beretning.