Menu

Tingklubben

Tingklubben i KFUM´s Boldklub, Roskilde

er en forening under moderklubben KFUM. Tingklubben blev oprettet i 1983, hvor flere af de "gamle" ledere, der havde fungeret i klubben, overlod deres poster til nye og derfor ikke havde anden tilknytning til klubben end tilskuerens rolle. For at bibeholde kontakten til KFUM, og stadig føle, at man var en del af klubben, blev Tingklubben en realitet.

 

Tingklubben afholder "Tingsamling" (Generalforsamling) i januar måned, hvor der indtages en "Gammel Dansk" i det fri. Derefter er der Tingsamling med efterfølgende spise og hygge.


Derudover forestår det siddende Præsidium (Bestyrelsen) i Tingklubben to arrangementer, henholdsvis for- og efterår, med forskellige aktiviteter. Tingklubben har kun een fast opgave gennem året, nemlig opkrævning af entré i forbindelse med klubbens førsteholds hjemmekampe.

Det koster kr. 200,- pr. person, og kr. 300,- for (ægte)par, at være medlem af Tingklubben.

 

På nuværende tidspunkt er der lidt over 100 medlemmer af foreningen.
For kontingentet modtager man, udover den økonomiske støtte til klubben: Moderklubbens medlemsblad "Finten", tale og stemmeret ved moderklubbens generalforsamling, samt mad og en genstand ved den årlige Tingsamling.


Tingklubben overrækker årligt, ved moderklubbens generalforsamling, det beløb der er indkommet ved medlemmernes kontingentbetaling - fratrukket omkostninger til driften af Tingklubben.

 

Har du lyst til at være medlem af Tingklubben, og derved støtte KFUM, og få nogle fornøjelige timer i selskab med andre hyggelige medlemmer, vil det glæde os meget.