Menu

Æresmedlemmer

Regler for uddeling af æresemblemerRegler for uddeling af æresemblemer

1. Æresemblemet kan kun tildeles medlemmer af klubben, eller personer der er klubben bekendt, og som den til enhver tid siddende bestyrelse i enighed finder værdige dertil.

2. Medlemmer eller personer efter 1, kan tildeles emblemet når ansøgning underskrevet af mindst 10 medlemmer indgives til bestyrelsen, og da i øvrigt hvis bestyrelsen i enighed finder pågældende værdig hertil.

3. Fortabelse af retten til emblemet kan ske, såfremt pågældende 

  1. ikke overholder klubbens love,
  2. på nogen måde modarbejder klubbens interesser
    eller
  3. hvis emblemet der er strengt personligt udlånes til andre.

Bestyrelsen kan i enighed træffe beslutning herom.

4. Fortabes retten til emblemet, kan dette kun generhverves, hvis mindst 10 medlemmer indgiver ansøgning herom til en ordinær generalforsamling. Retten til emblemet kan kun generhverves såfremt generalforsamlingen enstemmigt vedtager at tildele emblemet på ny.

5. Emblemet er pågældendes ejendom og giver, når dette bæres synligt, ret til gratis adgang til alle klubbens kampe.

Således vedtaget på bestyrelsemødet den 11. marts 1975. 

/Mogens Rasmussen