Menu

Generalforsamling

KFUMs Boldklub afholder ordinær generalforsamling den 25-02-2020 kl. 19.00 i klubhuset på 1.sal.

 

Dagsorden iht. vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i 2019
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag)
  5. Valg iht. vedtægterne
  6. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen