Menu

Generalforsamling

KFUMs Boldklub afholder ordinær generalforsamling den 25-02-2020 kl. 19.00 i klubhuset på 1.sal.

Dagsorden iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i 2019
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag:
    a. Vedtægtsændringer - se bilag.
    b. Forslag om Cafe Finten - se bilag
  5. Valg iht. vedtægterne
  6. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen